top of page
15_edited.jpg

EĞİTİM

Proje Döngüsü Yönetimi (Project Cycle Management / PCM), Avrupa Birliği ve ulusal fonlardan faydalanmak üzere proje tasarımı ve yönetimine ilişkin bilgi ve becerilerinizi geliştirmek üzere tasarlanmış bir eğitim programıdır. 

Eğitim programının içeriği kişi ve grupların ihtiyaçlarına göre oluşturulur. İnteraktif bir şekilde, katılımcıların anlayabileceği netlikte, deneyimlerle zenginleştirilmiş bir eğitim programıdır 
Bireylere veya gruplara uygulanabilir.

Eğitim yeri ve süresi talebe göre belirlenebilir. 

Eğitim Konuları: 

1) Proje Teklifi Yazımı

 • Paydaş Analizi (Faydalanıcı ve Hedef Grup)

 • Sorun Analizi

 • Hedef Analizi

 • Strateji Analizi

 • Proje Amacı ve Genel Hedefler

 • Faaliyet Planlama ve Zaman Çizelgesi

 • Risklerin Analizi

 • Projenin beklentileri ve etkisinin niteliği ve nicelleştirilmesi

 • Mantıksal Çerçeve Matrisinin Doldurulması

 • Yaygınlaştırma ve kullanım ilkelerinin tanımı

 • AB ve diğer fon kaynakları (İlgili finansman kaynaklarının ve açık fırsatların belirlenmesi)

 • Başarılı bir projenin kriterleri

 • Ortak arama, ulusal veya uluslararası konsorsiyum oluşturma

 • Bütçelerin oluşturulması ve sürdürülmesi

 • Niyet Mektupları ve Konsorsiyum Sözleşmesi Taslağı

 • Sonuçlandırma ve teslim

2) Proje Yönetimi

 • Sonuçlar alındıktan sonra müzakere

 • Finansman kuruluşu ile teknik, sözleşme ve bütçe görüşmelerinde yardım

 • İş planının ve bütçenin sonuçlandırılması

 • Tüm idari konuların kapatılması

 • Ortakların taahhütlerini toplamak ve sözleşme

 • Belge, bilgi ve fikri mülkiyet hakları yönetimi (iş akışı, proje panosu, ortak çalışma alanı)

 • Kalite ve risk yönetimi

 • Konsorsiyumun günlük aksiyonu

 • Planlama, çıktılar ve kilometre taşlarının izlenmesi, hedeflere ulaşılması

 • Toplantıların organizasyonu ve sonrasında işlenmesi

 • Hukuki, idari, mali yönetim

 • Bütçe takibi ve güncellemeleri, düzenli mali raporların konsolidasyonu

 • Hukuki, idari, mali konularda danışmanlık

 • Halkla iletişim ve yaygınlaştırma

 • İletişim stratejisi ve eylem planının hazırlanması ve uygulanması

 • Uluslararası etkinliklerin organizasyonu ve izlenmesi

 • Gerektiğinde iletişim araçlarının oluşturulması (broşürler, haber bültenleri, dergiler…)

 • Projeye özel faaliyetler

2) Fon Kaynakları

 • Erasmus Plus 

 • IPA-Interreg

 • IPA

 • Sivil Düşün 

 • Kalkınma Ajansları

 • ve diğe fon kaynakları, öncelikleri, yazım kuralları, bütçeleme ve başvuru süreci

İletişim

Her zaman yeni ve heyecan verici fırsatlara açığım.

Hadi iletişim kuralım

+90 533 090 01 78

bottom of page